VIDEA ZDARMA

DOPORUČENÍ: 

Pro technicky správné provádění cviků a jejich maximální léčebný účinek doporučuji využít individuální lekce s lektorkou.

KRÁLOVSKÝ (ZLATÝ) CVIK  

Velice účinné cvičení, díky kterému protáhneme celé tělo. Má blahodárný vliv na peristaltiku našich střev. Tímto cvikem začínáme každé cvičení. Lze také cvičit samostatně - ideálně ráno, opakujeme 8x

ČÍNSKÝ DRAK  

Cvik, kterým posilujeme životodárnou esenci v ledvinách. Podporuje naše sebevědomí, odvahu a odhodlání. Představujeme si, že jsme čínským drakem na dně oceánu, otáčíme trupem 8x na každou stranu a tím naše ledviny mentálně promývá a čistí slaná voda. Na konci cvičení vylétneme z vody do nebe. Cvičení opakujeme dle potřeby a času, ideálně 3x. Třetí opakování výrazně zvyšuje účinky cvičení. Mentální prociťování je důležitou součástí cvičení čchi-kung. 

CVIK NA LYMFU 

S podporou naší imunity a obranyschopnosti souvisí správná funkce lymfatického systému. Lymfa odvádí škodliviny a toxiny z těla. Jak ale lymfu rozproudit? Chceme-li stimulovat lymfu, musíme začít se cvičením. Lymfa oproti krvi nemá svoji pumpu, její pumpou je fyzický pohyb. Zařazujeme cviky, jako je houpání, mávání pažemi a zvedání nohou. Správnou funkci lymfatického systému podporují také pravidelné procházky. Ve videu je ukázka dvou variant cviků. Počet opakování postupně navyšujte a cvičte v průběhu celého dne, ať jste FIT.

ROTAČNÍ CVIK  

Jednoduché dynamické cvičení na uvolnění trapézových svalů, ramen a beder. Zařazuji během každého intenzivnějšího cvičení. Vhodné praktikovat kdykoliv v průběhu dne, pokud cítíme, že naše tělo potřebuje úlevu. 

POKLEPOVÁ MASÁŽ

Poklepová masáž nám pomáhá odstranit napětí a neklid. Využívá se jako samostatné cvičení, po statických cvicích nebo kdykoliv během dne, když potřebujeme rozproudit energii čchi v těle. Já masáž zařazuji po každém intenzivnějším cvičení. Ve videu je představena celá masáž krok za krokem. Tempo si volí každý sám dle času a aktuální potřeby.

CVIK NA ZKLIDNĚNÍ

Úžasný cvik na zklidnění nervů, regeneraci zad a páteře. Ruce máme na kolenou, můžeme sedět i na židli. Ramena jsou bez napětí a pomalu uvolněně rotujeme na pravou stranu. Opakujeme 10x. Během rotace vnímáme pochody v našem těle. Na závěr zavřeme oči a procítíme. Účinek houpavých, kolébavých pohybů má blahodárný přínos pro naši nervovou soustavu, je to takové pohlazení po duši, tak vyzkoušejte.

CVIČENÍ NA DANÝ MĚSÍC

Z pohledu tradiční čínské medicíny jsou k jednotlivým měsícům v roce přiřazeny orgány, pohybový aparát a psychika, které je vhodné zdravotním cvičením podporovat.  

Pravidelná cvičení: LEDEN

Leden patří podle čínské medicíny elementu VODA, který je spojený s páteří a močovým měchýřem. V období zimy příroda odpočívá, regeneruje se a nabírá nové síly. Je nám zrcadlem, proto i my bychom měli více odpočívat a dbát na své zdraví. Cvičením se tedy zaměřujeme na močový měchýř, který může za správné vylučování toxinů z našeho těla. 

Pokud energie v dráze močového měchýře neproudí správně a vylučovací systém není v rovnováze, začínáme pociťovat obtíže. Močový měchýř reaguje na fyzické dráždění (např. chození po studené zemi či prochladnutí), ale také na naše emoční rozpoložení - strach a obavy mají přímý vliv na prvek voda, který je tomuto orgánu přiřazen. 

Na emoční úrovni se nerovnováha energií může projevovat podrážděním, vztekem (často na partnera), strachem (zejména v oblasti vztahů), silnou citlivostí, ale také záchvaty pláče, nedůvěrou až hlubokou depresí, bráněním volného toku v procesu myšlení a emocí, pocity strachu, že budeme životem přemoženi a odplaveni. 

Močový měchýř v sobě hromadí odpadní látky a vylučuje je z těla ven, jeho stav tedy poukazuje na to, jak umíme snášet a vypouštět tlak života a jak umíme nechat odejít staré bolesti a křivdy. Jde o to přijmout, že již nezměníme minulost, propustit ji a nehromadit v sobě staré nezpracované emoce. Schopnost přijetí a přizpůsobení se je klíčový pojem činnosti močového měchýře, a to ve všech rovinách vědomí, těla i ducha. Pokud měchýř nefunguje správně, jsou i ostatní orgánové soustavy a tkáně velmi zatížené. 

Ve videu je pouze krátká ukázka cviků. Dráha močového měchýře vede podél páteře, proto se zaměřujeme na protahování zad a rotace. Jemné cviky působí na hluboké úrovni a velice silně posilují organismus. Cviky opakujeme dle potřeby a času 8x 16x 24x. Účinnost cvičení se dostavuje, pokud cvičíme celou sestavu třikrát za týden. 

Pravidelná cvičení: ÚNOR

Ledviny považuje TČM a čchi-kung za jeden z nejdůležitějších orgánů těla. Říká se, že jsou kořenem všech vnitřních orgánů a pramenem života. V ledvinách se uchovává vrozená životní síla i hmota, z níž se člověk rodí a žije, a díky níž může i sám plodit. Ledvinová esence je totožná s genetickou informací zabudovanou v naší DNA. Množství zděděné esence předurčuje délku našeho života, a jestliže zásoby vyčerpáme, je velice těžké, je opět doplnit. 

Pokud nejsou energie v ledvinách vyvážené, může docházet k potížím v partnerské a sexuální oblasti a naopak - přílišná sexuální aktivita nebo příliš častá těhotenství mohou tělo oslabit a vyčerpat energii ledvin, což vede ke snížení vitality. 

Na emoční úrovni se nerovnováha energií ledvin může projevovat strachem (ze selhání, zklamání), nedostatkem síly vůle, záchvaty paniky, slabostí, plachostí, potížemi s učením a soustředěním, pocity, že jsme přemoženi, paranoidním chováním až depresemi. V dnešní době nemáme o stres nouzi, a tak jsou ledviny i nadledvinky více zatěžovány. 

Oslabení ledvin může poukazovat na strachy a smutky (ledvinové kameny), které se v ledvinách usídlily a nedokážeme si je připustit či je vyjádřit. Proto ledvinové potíže často souvisí se lpěním na starých emocionálních vzorcích nebo s negativními emocemi. Může se však objevit i opačný problém, kdy je energie ledvin v nadbytku. V takovém případě může docházet např. k workoholismu - strach ze selhání nás žene neustále vpřed. 

Životadárnou esenci, životní sílu - Ťing, je potřeba cvičením pravidelně podporovat, kultivovat, aby nedocházelo k předčasnému stárnutí, k vyčerpávání našich zásob. V čchi-kungu se s touto esencí nejvíce pracuje, protože je ze všech Ťingů nejdůležitější. 

Množství a kvalita životní energie souvisí také s naším věkem. Když je člověk mladý, tak má dostatek energie, ale postupem času začíná naše vitalita a energie klesat. 

Ve videu je pouze krátká ukázka cviků. Rotace a jemné masáže působí na hluboké úrovni a silně posilují organismus. Cviky opakujeme dle potřeby a času 8x 16x 24x. Účinnost cvičení se dostavuje, pokud cvičíme celou sestavu třikrát za týden. 

Pravidelná cvičení: BŘEZEN

V březnu je nejcitlivějším orgánem žlučník, který tvoří párový orgán s játry. Cvičením se právě zaměřujeme na dráhu ŽLUČNÍKU, který souvisí s krční páteří, kyčlemi a na emoční rovině s rozhodováním. Vládu přebírá element DŘEVO, který působí na kvalitu spánku. Čas žlučníku je v rozmezí 23 h až 1 h ranní, pokud máte problémy s usínáním v tuto dobu, může být energie žlučníku v nerovnováze. Ideální je uložit se ke spánku ještě před 23 hodinou, aby nebyla energie žlučníku rozptýlena a mohl tak správně pracovat. 

Žlučník plní v těle důležitou funkci - koncentruje a hromadí se v něm žluč, kterou za den vyrobí játra. Žluč je posílána ze žlučníku do tenkého střeva, kde štěpí tuky v potravě, ale také se s ní vyplavují syntetické drogy, přírodní hormony a steroidy. Kromě toho podporuje peristaltiku tlustého střeva. Číňané se domnívají, že pokud je prvek DŘEVO v pořádku, a žlučník tedy pracuje správně, podnikáme jasné a rozhodné činy, jsme pružní jak ve fyzické, tak v mentální rovině. 

Při nerovnováze se mohou objevit žlučníkové kameny, bolesti na pravé straně trupu (často pod žebry na pravé straně), strnulost ramen a krku, slabé a třepící se nehty. Žízeň, bolest hlavy až migrény, otoky, neaktivita, chorobná spavost až lhostejnost. Pokud je v těle přílišná vlhkost, produkujeme víc tepla. To může způsobit tzv. vlhké horko, ze kterého mohou vyplynout např. vaginální infekce, myomy nebo jiné genitální obtíže. Pokud je hladina žluči příliš nízká, mohou se v tenkém střevě přemnožit bakterie, čímž dochází ke kvašení živin, k plynatosti a nadýmání. 

Každá emoce, kterou nezpracujeme a nevyjádříme, dává naši energii do nerovnováhy. Žlučníku nejvíc škodí nevyjádřený hněv, frustrace, nahromaděná zlost a nenávist, žárlivost, nerozhodnost nebo až agresivní jednání. Tyto emoce vyčerpávají zásobu naší energie a mohou vést k dlouhotrvajícím zdravotním problémům. Naopak krátké výbuchy zlosti jsou podle TČM vesměs zdravé, energii v sobě nehromadíme a momentální emoci dáme průchod, díky čemuž se pročistíme. 

Prvek DŘEVO má sklony k napětí a ztuhlosti, proto jsou prospěšné takové formy cvičení, které pomáhají vypustit nahromaděný stres a napětí v játrech a žlučníku. Cvičení by nemělo být příliš vysilující, ale naopak by mělo udržovat tělo pružné a uvolněné. 

Zaměřujeme se na uvolňování krční páteře, zapojujeme náš pohled (hledáme příležitosti, možnosti), nechybí rotace. Žlučník má rád kyslík, proto k jeho regeneraci a posílení využíváme také dýchacích technik, které tuto oblast stimulují. Ve videu je pouze krátká ukázka cviků. Cviky opakujeme dle potřeby a času 8x 16x 24x. Účinnost cvičení se dostavuje, pokud cvičíme celou sestavu třikrát za týden. 

Pravidelná cvičení: DUBEN  

V dubnu se zaměřujeme na posílení dráhy jater a nervů. Játra patří k elementu Dřevo. Stejně jako v přírodě všechno raší a pučí, probouzí se síly také v našem organizmu. Játra přejímají zodpovědnost za shromažďování řízení toku krve. Zajišťují hladký tok čchi a krve. Jinovou funkcí jater je uskladňování krve a její jangovou funkcí je distribuce. 

Párovým orgánem k játrům je žlučník, je podřízený játrům a uskladňuje se v něm žluč. Tkáně spojené s játry a žlučníkem: šlachy a vazivo, nehty, oči, svaly, periferní nervy, penis, šourek, pochva a stydké pysky. Pokud je dráha jater v rovnováze, máme jasné úsudky a rozhodování, zrak je jasný a naše činy jsou energické. 

Posilování meridiánu jater také rozvíjí průbojnost a přizpůsobivost, zvyšuje schopnost vyrovnávat se s životními nástrahami. Onemocnění spojená s narušenou funkcí jater: Nedostatek krve, slabá menstruace. Nervozita, oslabená nerovová soustava, bolest hlavy, podrážděnost, vznětlivost, hněv. Oslabená funkce šlach, svalů očí – problémy se zrakem, brýle. Nehty jsou křehké, suché, bezbarvé. Nerozhodnost, neschopnost vidět smysl života. 

Podle čínské medicíny játrům nejvíce škodí právě potlačování emocí, nevyjádřený hněv, nahromaděná zlost, podrážděnost, náladovost, frustrace, deprese, strnulost, negativní myšlení až agresivní jednání. Důležité je emoce a děj v nás samých si uvědomit, prožít si je a nechat je zase odejít. Krátké výbuchy zlosti jsou ale vesměs zdravé, neboť energii v sobě nehromadíme a dáme zlobě průchod, čímž se energeticky pročistíme. 

Vzhledem k tomu, že prvek Dřevo mívá sklony k napětí a zatuhnutí, jsou prospěšné formy cvičení a pohybu, které pomáhají vypustit nahromaděné frustrace a napětí v játrech a žlučníku. Naše tělo potřebuje čas, aby si navyklo na nové jarní období a jeho rytmus. Pokud je energie jater zablokovaná, je potřeba dostat k buňkám více kyslíku - proto jsou vhodné dechové, středně aerobní a protahovací cviky. Ve videu je krátká ukázka cviků, které příznivě ovlivňují správnou funkci jater. Cviky opakujeme dle potřeby a času 8x 16x 24x. Účinnost cvičení se dostavuje, pokud cvičíme celou sestavu třikrát za týden.

Pravidelná cvičení: KVĚTEN

V květnu se cvičením věnujeme dráze srdce. Srdce je v tomto období aktivní, ale zároveň nejcitlivější. Vládu přebírá element Oheň. Oheň je přiřazen k létu a horku, kdy je příroda plná nové síly a přináší nám jinou kvalitu než jaro. Můžeme vnímat teplo, barvy, vášeň v našem životě. Také jsme čilejší a živější, než tomu bylo v předchozích měsících. Pokud nemáme dostatek ohně, chybí nám emocionální teplo. 

Srdce je orgán velikosti pěsti a nacházejí se za plícemi a chrání ho žebra. Srdce je jako pumpa - jeho úkolem je dostat krev obohacenou o kyslík tepnami do celého těla. V čínské medicíně je srdce nazýváno císařem těla, neboť podle některých pramenů právě srdce určuje stav a sílu naší konstituce. Pokud je srdce silné, krev je v bohatém množství a může tělem volně obíhat. V tomto případě bude člověk zdravý a plný síly. 

Srdce bývá často spojováno s nebem a je označováno jako sídlo ducha nebo vědomí, vitality a komunikace. Srdce ovlivňuje naši mentální i fyzickou kondici, paměť, myšlení a spánek. Každá emoce, kterou nezpracujeme a nevyjádříme, posouvá naši energii do nerovnováhy. Srdci nejvíce škodí nedostatek lásky a sebelásky, citový chlad, nedostatek lásky v dětství, potíže s rodiči, milovanou osobou, vyčerpání a podrážděnost. 

Příliš vysoké zatížení a nerovnováha mohou vést k fyzickým příznakům a obtížím: slabý krevní oběh, slabý nebo nepravidelný pulz, nízký či naopak vysoký krevní tlak, zarudnutí v obličeji nebo naopak popelavá bledost, návaly horka, odpor k horku, kornatění tepen, trombóza, infarkt, bolavé klouby, angína, přemíra snů nebo nespavost, poruchy řeči, malá pohyblivost jazyka, neklidný duch. Pokud se cítíte vyčerpáni a bez energie, možná jste v zimě málo odpočívali a nenabrali dostatek síly, tudíž je nyní vyčerpána i energie ledvin. Dovolte si mít v životě více lásky a učte se více milovat sami sebe. Potom bude jednodušší přijímat životní události, umět se s nimi vypořádat, a tím také zlepšit fyzické srdeční obtíže. 

Když je energie srdce zablokovaná, je potřeba dostat k buňkám více kyslíku - proto jsou vhodné zejména aerobní a protahovací cviky, pro uvolnění meditace, čchi-kung, jóga. Srdce je vládcem všech orgánů. Jeho energii je možné změřit na vzdálenost 1,5 – 2 m pomocí magnetometru. Síla srdce aktivizuje náš mozek a rozhoduje o tom, zda dokážeme realizovat svoje plány a životní cíle.

Ve videu je jen krátká ukázka cviků na otevírání hrudníku a stimulaci malíčku, kterým dráha srdce prochází. 

Pravidelná cvičení: ČERVEN

V červnu se zaměřujeme na tenké střevo, které stejně jako srdce patří k elementu ohně. Tenké střevo souvisí s naším metabolismem a s trávením. Pomáhá vstřebávat esenciální látky z potravy a lépe hospodařit s tekutinami. 

Podle TČM funkce tenkého střeva spočívá v oddělování tekutin a kontrole příjmu a přeměny. Střevo odděluje čisté od nečistého, použitelné od nepoužitelné části potravy. Nečisté dál putuje do močového měchýře, odkud je vyměšováno jako moč a čisté putuje do tlustého střeva, aby bylo znovu přijato do systému. 

Problém může nastat, pokud je energie střev v nerovnováze. Číňané říkají, že za nerovnováhu energií mohou nevyjádřené a nezpracované emoce. Dráhu (meridián) tenkého střeva si můžeme představit jako cévu, která v rovině emocionální, mentální i duchovní přijímá a přeměňuje potravu. A v našem životě je velmi důležité poznat, co je skutečně čisté a nečisté. Jinak řečeno - kde jsou naše priority. A ne nadarmo se našim střevům říká "druhý mozek". 

Pokud není střevo v rovnováze, může se člověk chovat nejednoznačně a jeho názory mohou být protichůdné - často se nevyzná ani sám v sobě. Důsledkem toho se může dostavit smutek, frustrace, nedostatek radosti, kritické chování, cynismus, naivita, přílišná intelektuálnost, ctižádost bez schopnosti radovat se z úspěchu. 

Přetížení a nerovnováha potom mohou vést k fyzickým příznakům a obtížím: napětí svalů v břiše, bolest v podbřišku, v krku a ramenou, dvojitá brada, abscesy v ústech a na rtu, tenisový loket, nepohyblivost v ramenech, neschopnost otáčet hlavou, hemoroidy, křečové žíly, anémie, studené končetiny, bolesti hlavy a migréna, ale také potíže se sluchem nebo s močením. 

Je-li energie střev vyčerpána, dochází často k potížím v přijímání živin a k podvýživě - objevit se mohou dokonce celiakie či nesnášenlivost lepku, čímž může být poškozena vnitřní stěna střeva a klků. V důsledku toho dochází k problému s přijímáním potravy, které je doprovázeno alergickými reakcemi, nevolností, nadýmáním a průjmy. Tělo ztrácí mnoho vitamínů a minerálů a hubne. Pokud je energie tenkého střeva naopak příliš silná, může to vést k ranní ztuhlosti šíje a krku. 

Praktikováním cviků na tenké střevo pomocí stimulování malíkové hrany zlepšujeme jeho správnou funkci a podporujeme vstřebávání živin do těla. Tělu také velmi prospívají jemné masáže, například "aktivace opasku" (technika, kterou se učíme na kurzech). Masírovat oblast břicha můžeme i jemným hlazením krouživými pohyby z leva doprava a přitom si v představě posílat lásku a uzdravení.

 Ve videu je jen krátká ukázka jednotlivých cviků. Cviky opakujeme dle potřeby a času 8x 16x 24x.

Pravidelná cvičení: ČERVENEC

V červenci se podle tradiční čínské medicíny zaměřujeme na podporu krevního oběhu a osrdečníku. Oba úzce souvisí s činností srdce. Oběhový systém je propojen s orgány a zajišťuje v těle transport prospěšných látek. Také má funkci sběrače zplodin, které odvádí do orgánů zajišťujících naši detoxikaci (ledviny, kůže). Udržuje v těle stálé vnitřní prostředí a zajišťuje termoregulaci organismu. Výbornou prevencí pro dobrý krevní oběh je pohyb. Můžeme ho také podpořit vhodnou stravou - jíst více zeleniny a ovoce, omezit slaná a tučná jídla. K harmonizaci krevního tlaku se úspěšně používá hloh obecný, který zlepšuje průtok krve v cévách vyživujících srdce a napomáhá správnému fungování srdečního svalu. Krevní oběh je spojen s funkcí lýtek. Lýtka mají na krevní oběh a na srdce velký vliv. Cvičení čchi-kung proto v červenci zaměřujeme na jejich procvičování. Ve videu je pouze krátká ukázka cviků. Jednotlivé cviky opakujeme dle potřeby a času, ideálně 8x na každou stranu po 3 sériích.

Pravidelná cvičení: SRPEN 

V srpnu podporujeme termoregulaci a "orgán" trojitý ohřívač (zářič). Srpen je měsíc spojený s vysokými teplotami, z čínského pohledu je přechodným obdobím mezi elementem ohně a země. Proto je v srpnu dobré zaměřit se na vyrovnávání a termoregulaci. 

"Když je trojitý ohřívač průchodný, pak je průchodné všechno uvnitř, venku, vlevo, napravo, nahoře i dole."

Trojitý zářič má dle tradiční čínské medicíny energetický charakter, dal by se definovat jako energetický orgán. Vedou se debaty o tom, zda má tvar, nebo nemá. Bývá také brán jako dutý orgán, který obaluje ostatní orgány. Zářič posiluje tři základní funkce: dýchání, trávení a vylučování. Každá jeho část podporuje danou oblast těla: horní - srdce a plíce střední - žaludek, slezinu, játra a žlučník dolní - ledviny, močový měchýř, tenké a tlusté střevo. Jak můžeme tuto oblast podporovat?  

Stravou: v létě se obecně doporučuje dostatečný přísun tekutin a lehká strava. 

Životním stylem: podle orgánových hodin je trojitý ohřívač nejvíce aktivní mezi 21:00 - 23:00 hodinou. V této době je vhodné být již klidný a jít spát, nedoporučují se provádět žádné namáhavé aktivity ani jíst těžká jídla. 

Cvičením: Ve videu je pouze krátká ukázka cviků na podporu termoregulace a trojitého ohřívače. Jednotlivé cviky opakujeme dle potřeby a času 8x 16x 24x. Účinnost cvičení se dostavuje, pokud cvičíme celou sestavu třikrát za týden.

Pravidelná cvičení: ZÁŘÍ 

V září se zaměřujeme na podporu sleziny a trávení. Právě trávení se z čínského pohledu pojí s přemítáním a starostmi. Cvičení podporuje správnou míru přemýšlení.

Hlavním úkolem sleziny je filtrovat krev, shromažďovat ji a čistit. Je největším orgánem lymfatického systému a hraje rozhodující roli při podpoře imunitního systému, vytváří protilátky, které odstraňují jedovaté mikroorganismy zvenčí.

Podle čínské medicíny nejdůležitější role sleziny spočívá v přeměňování potravy, přijímání živin a oddělování potřebné části potravy od nepotřebné.

Pokud je energie sleziny v nerovnováze nastávají problémy. Právě nerovnováhu energií zapříčiňují nevyjádřené a nezpracované emoce. Tato nerovnováha ovlivňuje psychiku a může způsobit pocity osamělosti, roztržitosti, nejistoty, nestability, zmatek, starosti, neklidný spánek, vracející se negativní myšlenky. Často se objevuje také neschopnost soustředit se, nerozhodnost a zapomnětlivost.

Podle TČM je v těsném spojení se slezinou slinivka břišní, která bývá oslabena ve druhé polovině září.

Pro posílení funkce sleziny a slinivky a navrácení rovnováhy upravte jídelníček. Omezte tučné, umělé potraviny, sladkosti, kávu, alkohol, syrové ovoce a syrovou zeleninu (ve větší míře) a mléčné výrobky (kromě kozích). Tyto potraviny ve slezině způsobují vlhkost, čímž oslabují i krev. Také jak klesají venkovní teploty, je čím dál více vlhko. Proto jsou pro slezinu vhodnější sušší a zahřívací potraviny.

Funkci sleziny a slinivky je vhodné podpořit bylinnými tinkturami nebo bylinnými čaji. Harmonizovat, uvolnit a uvést energii do rovnováhy mohou také esenciální oleje bylin. Komu nevyhovuje aromaterapie nebo koření, může se zaměřit na práci s tělem - čínské cvičení, reflexní terapii nebo akupresuru.

Vhodná jsou také meditační cvičení, při kterých se zklidníte, uvolníte a budete plní energie. Je důležité, abyste se cítili příjemně. Vyplníte tak tělo novou energií. 

Ve videu je pouze krátká ukázka cviků na podporu sleziny a trávení. První dva cviky jsou více mentální.  Ruce přiložíme na slezinu, vizualizujeme si žlutou barvu a představujeme si, jak se slezina zvětšuje, pulzuje. Při druhém cviku čerpáme zemskou energii čchi prostřednictvím našich dlaní. Jednotlivé cviky opakujeme dle potřeby a času 8x 16x 24x. Účinnost cvičení se dostavuje, pokud cvičíme celou sestavu třikrát za týden.

Pravidelná cvičení: ŘÍJEN 

V měsíci říjnu se zaměřujeme na ŽALUDEK A TRÁVENÍ. Cvičení podporuje návrat do svého středu a vnitřní klid. Podle čínské medicíny je žaludek považován za tzv. moře výživy, protože je prvním klíčovým orgánem příjmu a přeměny potravy v energii. Nechává potravu zrát a rozkládat se, odděluje čisté od nečistého. Čisté pošle do sleziny, která dál rozděluje získanou energii, a nečisté putuje do tenkého střeva a je vyloučeno. Pakliže tento proces funguje správně, trávení a látková výměna jsou dokonale vyvážené a my potom máme zdravou chuť k jídlu. Partnerským orgánem je slezina. 

Problémy však vyvstávají, pokud je energie žaludku v nerovnováze. Podle čínské medicíny mohou za nerovnováhu energií nevyjádřené a nezpracované emoce (stres, hněv, starosti) a zároveň tato nerovnováha ovlivňuje psychiku a může způsobit pocity jako např. neklid, který neustále hlodá a nedá pokoj, nejistota, náruživá touha po soucitu, nesnášenlivost lidí, odmítavé a příliš kritické chování (neschopnost něco strávit), zatrpklost nebo věčná nespokojenost. 

Přílišné zatížení a nerovnováha potom mohou vést k fyzickým příznakům a obtížím. Nejčastěji se objevují těžkosti a bolesti v oblasti žaludku, nadýmání, zácpa, vředy v žaludku a dvanáctníku, chronická gastritida, poruchy termoregulace, afty v ústech, nechutenství nebo naopak nadměrná chuť k jídlu nebo koliky. Energie žaludku přirozeně směřuje dolů, pokud je však narušena a pohybuje se směrem nahoru, může nás potrápit říhání, škytavka, nevolnost až zvracení. 

Čínská medicína zdůrazňuje také pravidelnost jídel. Jednotlivá jídla jíme ideálně každý den ve stejný čas a nevynecháváme snídani, organismus si postupně na pravidelnost navykne. Žaludek je nejaktivnější mezi 7. a 9. hodinou ranní, proto je v tuto dobu důležité poskytnout mu vhodnou potravu, která zahřívá. Trávení začíná už v ústech, proto každé sousto důkladně rozžvýkejte, zhltnuté kusy jídla jsou pro žaludek špatně zpracovatelné. 

Důležité je dbát i na emoce, které cítíme v době jídla. Pokud jsme se před jídlem pohádali, něco nás zarmoutilo nebo vyvedlo z míry, měli bychom k jídlu zasednout až v klidu. Také není vhodné jíst velké porce, které nedokáže žaludek správně strávit. A pokud jíme pozdě v noci, tělo spotřebuje na zpracování potravy mnoho energie, čímž opět zatížíme trávicí soustavu. Vyvarovat bychom se měli přísným dietám, ve kterých chybí základní potraviny. Mohou organismu uškodit - oslabí energii žaludku a potažmo slezinu. 

Pro podporu správného trávení by měl být jídelníček také přizpůsoben ročnímu období, klimatu a lokálním potravinám. Pro tělo je taková strava mnohem přijatelnější. Každé tělo je ovšem jiné, a tak každý z nás musí přijít sám na to, co jeho tělu vyhovuje nejlépe. 

Ve videu je pouze krátká ukázka cviků. Prvním cvikem jemně stlačujeme žaludek. Při druhém cviku masírujeme 8x žaludek, zvedáme ruce a jdeme do mírného prohnutí. Ve třetím cviku masírujeme krouživými pohyby žaludek zleva doprava. Jednotlivé cviky opakujeme dle potřeby a času 8x 16x 24x Účinnost cvičení se dostavuje, pokud cvičíme celou sestavu třikrát za týden

Pravidelná cvičení: LISTOPAD

V listopadu se zaměřujeme na PLÍCE, IMUNITU a DÝCHÁNÍ. Plíce jsou křehký orgán, nesnášejí chlad a horko, které po vniknutí do plic blokuje jejich rozptylovací funkci. Plíce souvisí s prvkem Kov a párovým orgánem je tlusté střevo. K jejich systému v rámci těla dále patří pokožka, ochlupení a nos. Čchi plic je spojena s čchi podzimu, kdy mají nejsilnější energii. Dále souvisí s bílou barvou, pálivou chutí a žalem.

Plíce leží ze všech orgánů nejvýše, rozkládají se nad nimi jako ochranný slunečník. Pro toto své umístění dostaly ve starých medicínských textech přezdívku "stříška", jelikož se nacházejí v blízkosti "vládce" - srdce. Oba orgány jsou na sobě závislé. Plíce řídí dýcháním čchi celého těla a srdce ovládá krev. Pohyb čchi řídí pohyb krve, tlukot srdce se řídí rytmem dýchání. V plících se čchi nebe (vzduch) spojuje s čchi země (potrava) a vytváří čchi, která vdechuje lidem život. Pravidelné rozpínání a smršťování dává tělu rytmus a řád. Zklidňují tělesnou aktivitu, proto se řízeným dýcháním dokážeme uvolnit a uklidnit.

Plíce ovládají vztahy mezi vnějším a vnitřním světem. Vytyčují hranice a chrání území. Řídí a ovlivňují totiž funkci kůže (nazýváme je třetími plícemi). Kůže tvoří elastický obal těla a chrání ho před vnějšími vlivy. Kožní dýchání (řízené plícemi), neustále vyrovnává otevíráním a zavíráním pórů teplotu a vlhkost těla. Párovým orgánem plic je tlusté střevo. Shromažďuje a vylučuje zbytky trávení a látkové výměny. Vydechováním nečistého vzduchu a zkalených pevných součástí oddělují plíce a tlusté střevo to, co už nepotřebujeme a nechceme.

Z pěti základních emocí se k plícím váže zármutek a žal. Oba tyto city jsou negativní povahy, které vedou k vyčerpávání a ubývání čchi plic. Časté navozování těchto emocí vede k oslabování plic a postupně i k chřadnutí celého organismu. A platí to i obráceně - člověk s vrozenou slabostí plic bude mít ve svém životě sklony k zarmutku a žalu.

Pro dobrou funkci plic je důležité pohybovat se na čerstvém vzduchu. Zařazovat pobyt v přírodě, časté procházky, turistiku.

Dráha meridiánu plic prochází palcem na ruce, proto se během cvičení zaměřujeme na aktivaci a masáž právě této oblasti. Ve videu je pouze krátká ukázka cviků. Jednotlivé cviky opakujeme dle potřeby a času 8x 16x 24x. Účinnost cvičení se dostavuje, pokud cvičíme celou sestavu třikrát za týden.

Pravidelná cvičení: PROSINEC 

Tlusté střevo patří k elementu kovu. Nachází ve spodní části břicha a je posledním úsekem trávicí soustavy. Jeho hlavním úkolem je přijímat zbytky strávené potravy z tenkého střeva, transportovat ji, přeměňovat a vyměšovat zbytky nestrávené potravy jako stolici. 

Tlusté střevo na svůj partnerský orgán plíce - vždy když dojde k přebytku čchi v tlustém střevě, putuje tato energie vzhůru k plícím. Je-li tlusté střevo v nerovnováze, trpí tím celé tělo. Mohou se vytvářet jedovaté látky, které putují zpět do systému. Díky tomu se v těle hromadí, zhrubne kůže a vzniká sklon k bolestem a potížím.

Pokud je naše tlusté střevo slabé, nejsme často ochotni se konfrontovat s potížemi, chybí nám rozhodnost, což může vést ke zklamání a zoufalství. Emoce přiřazena k prvku kov, je zármutek, který může velmi ovlivnit naše zdraví. Je v pořádku cítit a prožít si bolest a žal, ale také je potřeba tyto emoce zase propustit. Jinak se v našem organismu bude hromadit zbytečný odpadní materiál. Také je velmi důležitá schopnost a ochota odpouštět, protože pokud jsme připoutaní k minulosti, nemůžeme jít dál. Pak mohou vznikat například vředy nebo zácpy. Pokud existují situace nebo věci, které neustále odmítáme, nechceme je přijmout, může naopak docházet průjmům.

Když v nás tyto emoce zůstávají nezpracované dlouhodobě, mohou vést k fyzickým příznakům a obtížím. Nejčastěji se objevují průjem nebo naopak zácpa, nadýmání, silně a nepříjemně zapáchající stolice, bolesti a otoky ve spodní části břicha, ztráta břišního napětí, tělesný zápach, zánět slepého střeva, hemoroidy, zhoršená paměť a koncentrace nebo mastná a aknózní pleť. A protože je tlusté střevo aktivní mezi 5. a 7. hodinou, je ideální se vyprázdnit právě v této, ranní době. 

Pro podporu prvku kov a povzbuzení funkce tlustého střeva jsou vhodné rýže, jáhly, oves, lilek, květák, celer, čínské zelí, kukuřice, okurky, fíky, med, hlávkový salát. Aby bylo tlusté střevo průchodné, je potřeba jej také vyčistit.

Nejdůležitější složkou potravy pro vyčištění tlustého střeva a péči o ně je vláknina. I strava bohatá na vodu je důležitá, dále jídla s buď neutrální nebo zásaditou hodnotou pH. Pokud máte potíže s tlustým střevem, měl by váš jídelníček obsahovat hlavně hodně zeleniny, která se právě chová zásaditě (vyjma brambor, lilku, rajčat, feferonek).

Důležitá je také pravidelnost jídel a nezapomínejte snídat . Jedním z nejvhodnějších prostředků k posílení energie tlustého střeva jsou bylinné čaje z lokálních bylinek (z mateřídoušky, heřmánku, řepíku, slézu, máty, fenyklu nebo kontryhelu).

Na závěr si neodpustím zdůraznit blahodárný přínos čínského cvičení pro náš organismus. Vhodné jsou cviky, které podporují přirozenou peristaltiku střev (např. královský cvik). Protože partnerským orgánem jsou plíce, je důležité, aby bylo naše střevo v pořádku. Zaměřte se proto na správné a hluboké dýchání a cvičení pro uvolnění napětí.

Dráha meridiánu tlustého střeva prochází pažemi a vede k ukazováčku, proto se během cvičení zaměřujeme na aktivaci této oblasti. Vhodná je také masáž břicha. Ve videu je pouze krátká ukázka cviků. Jednotlivé cviky opakujeme dle potřeby a času 8x 16x 24x. Účinnost cvičení se dostavuje, pokud cvičíme celou sestavu třikrát za týden.

       UPOZORNĚNÍ: 

Nejedná se o odborné, lékařské či jiné zdravotní poradenství. Všechny informace, lekce a videa jsou jen doporučením. Svůj aktuální zdravotní stav a vhodnost cvičení čchi-kung konzultujte se svým lékařem. Pro technicky správné provádění cviků a jejich maximální léčebný účinek doporučuji využít individuální lekce s lektorkou.