ČCHI - KUNG

    CO JE ČCHI-KUNG (QI-GONG)

Čchi-kung je nikdy nekončící proces, naše životní pouť. Je cestou zpátky k sobě. Sebepoznání, které nás vede ke zjištění, že nejsme o nic lepší, než ti druzí...

Čchi-kung je jedním z hlavních pilířů Tradiční čínské medicíny využívající různých cvičebních a dechových technik k harmonizaci toku energie Čchi (Qi) v lidském těle. Je označován za prastaré čínské umění žít šťastný a naplněný život. Čchi-kung patří mezi nejpopulárnější energetická cvičení, jehož stáří se odhaduje až na 8000 let. 

Původně praktikovali toto hluboce energetické cvičení vojáci čínského císaře. Cílem bylo získání nejen výborné fyzické kondice, stability a koordinace pohybů, ale především pružných vazů, šlach a kloubů. 

Do nedávné doby se čchi-kung praktikoval pouze neoficiálně za zdmi taoistických či budhistických klášterů či v různých klášterních a rodinných školách. Tradičně byl po staletí považován za tajné umění a v nepřerušované posloupnosti se ústně předával v rámci rodových generací nebo z mistra na vybrané žáky. Učení čchi-kung zůstává i dnes do značné míry okolnímu světu utajeno. Výjimku tvoří zdravotní směr čchi-kungu, ale i ten je zveřejňován jen do určité úrovně.

Kultivaci těla a mysli lze vyučovat pouze živou tradicí. Skutečný čchi-kung je založen na výuce "od srdce k srdci." Nelze se ho naučit z knih.

V komunistické Číně bylo v minulosti mnoho taoistických učitelů perzekvováno a mučeno. V současné době je v Číně jen hrstka taoistických mistrů, kteří přežili a mohou nést dávnou tradici taoistické alchymie,  jež se dnes nazývá čchi-kung.

Název ČCHI-KUNG (také QI-GONG) můžeme přeložit jako "práce s životní energií" či "kultivace životní energie." Všeobecně je praktikován jako cvičení pro zdraví, zvýšení energie, duševní pohody a nastolení rovnováhy přes sjednocení těla, ducha a mysli. 

V čchi-kungu ale nejde jen o práci s energií a životní silou. Jedná se o propracovaný systém, který svou univerzálností a komplexností rozvíjí celého člověka. Díky čchi-kungu můžeme získat odpovědi na své otázky, lépe pochopit svět, ale hlavně pochopit svůj vlastní život.

Pro dodání energie do našeho těla využívá čchi-kung různé techniky. Zpravidla se jedná o tyto formy cvičení: protahovací, uvolňovací, dechové, auto-masážní či meditační.  

Cvičení přispívá k ozdravení těla i mysli, k sebedůvěře a vnitřní jistotě, k rozvoji inteligence a duševních schopností, k duchovnímu a osobnímu rozvoji, k nalezení svého místa ve společnosti a objevení životního poslání. 

Čchi-kung nás učí vnímat vlastní osobu jako jeden nedělitelný celek v souladu s přírodou. A právě příroda je ideálním místem pro cvičení. Mnohá cvičení čchi-kung vycházejí z pozorování pohybů zvířat. Cvičíme cviky napodobující Draka, Tygra, Opici, Orla či Medvěda. 

Kdykoli cvičíme čchi-kung u stromů nebo u zdravých květin, vyměňujeme si čchi se svým okolím a získáváme z toho užitek na velmi jemných úrovních.

DÍKY CVIČENÍ POCHOPÍME, ŽE KAŽDÝ POHYB V NAŠEM ŽIVOTĚ JE ČCHI-KUNG, ŽE CVIČÍME STÁLE A NIKDY TOMU NEBYLO JINAK

    ZDRAVOTNÍ PŘÍNOSY CVIČENÍ

Čchi-kung je dostupný všem bez rozdílu věku, dětem i starším lidem. Je jednou z možností, jak preventivně čelit únavě a rychlému tempu dnešní doby. Na první pohled je čchi-kung jednoduché ladné cvičení, které však pod svým povrchem skrývá hlubinnou práci s vnitřní silou. Účinky léčebně ozdravného čchi-kungu jsou obdivuhodné. Jen těžko lze najít takový typ onemocnění, u něhož by cvičení nezpůsobilo zlepšení.

Podle tradiční čínské medicíny přispívá čchi-kung k harmonizaci pěti základních elementů - dřeva, ohně, země, kovu a vody. K nim řadíme energetické dráhy (meridiány) jednotlivých tělesných orgánů. Uvolněním a zprůchodněním meridiánů dochází k prokrvení orgánových systémů, k výživě svalů a kloubů, k uvolnění stagnací v šlacho-svalovém a kloubním aparátu.

Čchi-kung také prospívá rovnému držení těla, posiluje šlachy, zpevňuje páteř, uvolňuje bloky v kříži, zároveň procvičuje klouby, šlachy a svaly, aniž by se přetěžovaly. Praktikovaní čchi-kungu dokáže velmi efektivně ulevit i od bolesti zad. Důsledkem stresu často stahujeme svaly, což způsobuje dysbalance v těle a bolest. Čchi-kung učí napětí uvolnit tak, aby energie tělem volně proudila a bolest zmizela. 

Pravidelná praxe nás již v krátkém čase začíná pozitivně měnit. Čínské cvičení generuje až neuvěřitelnou léčivou sílu, výrazně posiluje přirozené samo-uzdravovací pochody v těle a otevírá vnitřní rezervy, z nichž čerpáme v kritických okamžicích. Čchi-kung upevňuje zdraví, vytváří stabilitu a přináší nám jas a vhled do každodenního života.

Díky cvičení se nám vrací víra ve vlastní síly, umíme si lépe uvědomit, jaký život chceme prožít, jdeme snadněji za svými cíli a máme odvahu ke krokům, které nás už dlouho lákají. 

Praktikování čchi-kungu uvolňuje stres ze svalů, zklidňuje psychiku, zpomaluje procesy stárnutí, zvyšuje odolnost proti nemocem a proti negativnímu působení druhých lidí. Zlepšuje imunitní systém, zvyšuje aktivitu člověka, zlepšuje spánek, vrací člověku víru ve vlastní síly. Cvičení je účinné při léčbě alergií, astmatu, vysokého krevního tlaku, vředové choroby, srdečně-cévních onemocnění či revmatismu.

Čínské zdravotní techniky se v dnešní době stávají uznávanými a akceptovatelnými metodami nejen u západních lékařů, ale i v celé moderní společnosti. Pomocí cvičení se naučíte cíleně odpočívat, když nabídnete tělu "fyzickou potravu" v podobě pravidelných lekcí, které uvedou tělo i mysl opět do stavu rovnováhy a harmonie. 

Účinky cvičení pomohou udržet čistou, klidnou mysl a dobrou náladu. Máme-li v mysli klid, děláme lepší rozhodnutí a dokážeme rozlišit, kdy jednat a kdy naopak nezasahovat. 

ČCHI-KUNG A JEHO SPECIFICKÁ ZAMĚŘENÍ

FORMY A DRUHY ČCHI-KUNGU

Forem a druhů čchi-kungu je velké množství. Nejčastější zaměření čchi-kungu je na:

- zachování zdraví - léčení nemocí - léčení pomocí obrazů - čínská bojová umění 

- získání dlouhověkosti - rozvoj osobnosti - filozofii - dosažení osvícení a moudrosti.  

KATEGORIE ČCHI-KUNGU

         Základní rozdělení čchi-kungu je na WAJ - TAN (vnější elixír) a NEJ - TAN (vnitřní elixír).

WAJ-TAN je pohybový čchi-kung, který má za úkol aktivovat náš organismus pomocí fyzického          pohybu. Opakem je NEJ-TAN, který využívá soustředění mysli a nehybné formy čchi - kungu. Nejlepší je zvolit si střední cestu, která obě kategorie kombinuje a propojuje. A právě tímto způsobem společně praktikujeme čchi-kung na mých lekcích. 

V ČEM SE LIŠÍ ČCHI-KUNG OD OSTATNÍCH METOD?

Výjimečná účinnost čchi-kungu spočívá v kombinaci tělesných pohybů, pevného postoje, uvolněnosti, dýchání, koncentraci a v používání představivosti s využíváním léčivých a transformujících obrazů. Obrazotvornost hraje jednu z nejdůležitějších úloh během cvičení čchi-kungu, ale také v celém našem životě. Proč tomu tak je?

Mozek převážně pracuje s imaginací a obrazotvornost má na mozkovou činnost transformující vliv. Dokáže rozvíjet všechny naše schopnosti. Mnoho vědeckých studií potvrdilo, že mozek potřebuje obrazotvornost a obrazy pro svoji dobrou funkci. Ostatně obrazy se používají i v mnohých terapeutických metodách.

"Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené, ale představivost obklopuje celý svět".  Albert Einstein

Proto je využívání vizualizace stále populárnější. Například mnoho sportovních trenérů či psychologů používá vizualizačních technik ke zlepšení výkonů svých svěřenců.

Vizualizace a obrazotvornost je jednou z největších sil lidské mysli, která rozvíjí i kreativitu. Výjimečná účinnost čchi-kungu spočívá právě ve využívání a rozvíjení představivosti.

Aby člověk mohl svůj život změnit k lepšímu, potřebuje být originální a kreativní. Musí naplno využívat svůj tvořivý potenciál, který je skryt v jeho duši. Bez jeho uplatnění je osobnost a duše člověka neúplná a nežije naplněný a šťastný život. 

KDE JE VHODNÉ CVIČIT


    CVIČENÍ V PŘÍRODĚ

Cvičení v přírodě je jedním z nejprospěšnějších způsobů cvičení. Při cvičení v přírodě více vnímáme okolní teplotu, vítr, kvalitu vzduchu, nejrůznější zvuky, zpěv ptáků i například "obtěžující" hmyz. Naše vnímání i pohybový aparát jsou tím mnohem více stimulovány a dochází tak k uvědomění života "tady a teď". 

Příroda nabízí vysoké spektrum zelené barvy. Zelená uklidňuje a zároveň je velmi prospěšná pro naše oči. Evolučně jsem zvyklí vnímat v období jara a léta mnoho odstínů zelené barvy v přírodě. Proto bychom na její blahodárné účinky neměli zapomínat a příležitosti k pobytu v přírodě bychom měli využívat co nejvíce. 

Pokud se těmto pozitivním vjemům pravidelně nevystavujeme, dochází k napětí psychiky i pohybového aparátu. A to je hlavní důvod, proč vás inspiruji k pobytu v přírodě a ke cvičení čchi-kung. Praktikování čchi-kungu v přírodě je osvěžujícím zážitkem s blahodárnými účinky pro naše tělo. 

V přírodě můžeme také zažít magické okamžiky, pokud se na ni umíme napojit. Pro toho, kdo má zájem o hlubší cvičení, je dobré následující doporučení: 

Během pobytu v přírodě se vyhněte problematickým tématům, přílišnému sledování mobilního telefonu a podobně. Zkuste se otevírat pohybu a okolní přírodě. Naladění na své tělo a přírodu je klíčové pro plnohodnotné cvičení. Napojení na přírodu, její biorytmy a cykly se bude postupně prohlubovat s délkou vaší čchi-kungové praxe.

    ČÍM SE LIŠÍ ČCHI-KUNG OD JINÉHO  SPORTOVÁNÍ

Čchi-kung se od běžného sportování liší především jiným cílem. Prioritou není vyhrát, zvýšit výkonnost, ale posílení zdraví, vitality a duševní pohody. Sledujeme, jak se cítíme, jestli jsme více uvolněni, jakou intenzitou procvičujeme techniku, jestli pociťujeme změny v celkové kondici.

Pokud během cvičení nedosahujeme maximálních poloh, ale cvičíme do polohy, která je nám příjemná, získáme od cvičení spoustu dalších benefitů. V tomto stavu nejlépe proudí krev a živiny, nevzniká stresové prostředí a můžeme tak vydržet cvičit delší dobu. Cvičení je uvolněnější a přináší nám větší psychickou pohodu.

I když se na první pohled může zdát, že cvičení je jednoduché a neúčinné, brzy se cítíme lépe, rozsah pohybu se zvětšuje, přestože se na něj nesoustředíme. Prvotním ukazatelem je zlepšení duševní pohody a klidu.

   

CVIČENÍ POTICHU


CO NÁM PŘINÁŠÍ CVIČENÍ POTICHU?


Ticho je velké téma a pro někoho může být i velkou překážkou. Pokud cvičíme, je vhodné zařazovat cvičení bez hudby. Přínosem je pro nás naladění se na sebe a na konkrétní situaci, tedy na přirozené zvuky místa, kde se právě nacházíme, nikoliv na rytmus nebo frekvenci dané hudby. Tyto zvuky mohou být z počátku rušivé, přesto do našeho života patří.

Cvičením v tichu, bez hudby docílíme toho, že cvičíme právě v té dynamice, kterou aktuálně naše tělo potřebuje. Lépe se spojíme se sebou a víc toho o sobě můžeme zjistit.

Zpočátku může být pro nás překážkou, že vlastně neustále přemýšlíme a jsme neklidní. Toto se ale časem s pravidelným cvičením upravuje. Po pár týdnech zjistíte, jaké výhody cvičení v tichu přináší. Není na škodu cvičení potichu prostřídat s hudbou. Přesto bychom na cvičení potichu neměli zapomínat a měli bychom ho zařazovat do své praxe. Prozradí nám hodně o nás o samotných i o cvičení.

POZOR NA IDEÁLY 

V dnešní době se často snažíme o dokonalost, přáli bychom si ideální životní i pracovní podmínky bez rušivých okolních vlivů. Toto ale není možné ani v životě ani při cvičení. Domníváme se, že by nás při cvičení nikdo neměl rušit a zvenčí by k nám neměly přicházet rušivé elementy.

Ale v životě je to zařízené jinak a většinou se realita od našich představ dost liší. Právě cvičení za běžných denních zvuků je tím opravdovým cvičením bez příkras. Je to skvělá příprava na různé podmínky, události a výzvy, které nám život přináší.

Pokud bychom chtěli cvičit v ideálních, nikým a ničím nerušených podmínkách a bydlíme přitom ve městě či s ostatními členy rodiny, prakticky nikdy bychom necvičili. Vytvoření si takového ideálu je vlastně překážkou ke každodennímu cvičení.

BONUSY CVIČENÍ BEZ HUDBY 


Naladění se na sebe sama

Procítění konkrétního cviku

Zlepšení soustředění na konkrétní situace v běžném životě

Získání větší odolnosti vůči okolním vlivům

Zlepšení vnímání našich pocitů (nejen při cvičení)

Zlepšení vnímání našeho těla a pohybového aparátu (jak funguje, co nám je příjemné apod.)

Časem stejně zjistíte, že nejlepší hudbou pro cvičení čchi-kungu je zvuk přírody - zpěv ptáků, šumění stromů a proudění vody v řece.

OTUŽOVÁNÍ A ČCHI-KUNG


JDE TO VŮBEC DOHROMADY? 

Čínská medicína obecně nedoporučuje žádné razantní očistné kůry, diety, půsty, cvičení saunu či otužování v extrémní podobě. Dnes už to naštěstí vím, takže doby, kdy jsem si užívala pobyt v ledovém sudu 8 až 10 minut jsou ty tam.

Otužování z pohledu tradiční čínské medicíny trénuje naši ochrannou energii Wei - čchi. Jen jí musí být dost, aby bylo co posilovat. Na obecném doporučování otužování je problematické, že posilovat lze pouze to, co je. Pokud začneme otužovat čchi, která v těle chybí, tělo bude nuceno si ji doplňovat ze svých rezerv. Budeme tak čerpat životní esenci, kterou máme uloženou v ledvinách a z dlouhodobého hlediska bude docházet k oslabování ledvin a vyčerpávání celého našeho organismu. 

Každý jsme jiný a nikdy není vše vhodné pro všechny. Pokud tedy chceme začít s chladovou terapií, je potřeba umět čchi v těle doplnit. Toho docílíme například pravidelným cvičením čchi-kung, kvalitní stravou, dostatečným spánkem a podobně. Přitom můžeme zlehka přistoupit i k otužování. 

JAK ZAČÍT S OTUŽOVÁNÍM? 

Vlažná až studená sprcha je z počátku dostačující a přidat můžeme spánek při otevřeném okně. Za mě je nejlepší začít s otužováním v letních měsících a v přírodě. Tělo se pozvolna adaptuje na rozdílné podmínky a s nástupem chladných měsíců není choulostivé na změny teploty. Ideální je aktivní pobyt v přírodě, aniž bychom si oblékali další vrstvu oblečení při prvním náznaku chladu. S otužováním je ideální začínat v létě, kdy organismus není náchylný na prochladnutí. Protože při otužování je nejdůležitější nenatáhnout si chlad do těla! Chlad svírá a blokuje veškeré fyziologické funkce, zároveň je ale výborný trenér. 

V ČEM JE OTUŽOVÁNÍ PŘÍNOSNÉ? 

Otužování je jedna z nejúčinnějších metod pro nabuzení obranyschopnosti a zvýšení odolnosti těla. Přes nástrahy, které v sobě chlad ukrývá, ho můžeme využít jako partnera pro sebezdokonalení v oblasti odolnosti. Šok, který nám chlad zprostředkuje umožní mobilizovat vnitřní zdroje našeho těla a zvýšit cirkulaci energie. Tělo a mysl se stávají odolnější, výkonnější a stabilnější. 

Celkově podporuje otužování imunitní systém, pomáhá při prevenci před běžnými nemocemi, jako jsou nemoci z nachlazení, virózy či bakteriální infekce, ale snižuje také rizika spojená s civilizačními nemocemi tím, že snižuje chronický zánět. 

Dalšími významnými benefity jsou lepší soustředění, motivace a nadšení do života, prevence deprese a úzkostných stavů. Díky lepšímu trávení a zrychlení metabolismu většina populace zaznamenává hubnutí, což jistě ocení nejen ženy. 

Pokud se tedy toužíte vrhnout do terapie chladem, doporučuji vám postupný nácvik. Přistupujte ke svému tělu s maximální všímavostí a laskavostí.  Vše s ohledem na aktuální zdravotní stav a na zlaté čínské pravidlo, které říká, že "rozdíl mezi lékem a jedem spočívá v dávce".