ČCHI - KUNG

    Co je čchi-kung (Qi-gong)

Čchi-kung je nikdy nekončící proces, naše životní pouť. Je cestou zpátky k sobě. Sebepoznání, které nás vede ke zjištění, že nejsme o nic lepší, než ti druzí...

Čchi-kung je jedním z hlavních pilířů Tradiční čínské medicíny využívající různých cvičebních a dechových technik k harmonizaci toku energie Čchi (Qi) v lidském těle. Je označován za prastaré čínské umění žít šťastný a naplněný život. Čchi-kung patří mezi nejpopulárnější energetická cvičení, jehož stáří se odhaduje až na 8000 let. 

Původně praktikovali toto hluboce energetické cvičení vojáci čínského císaře. Cílem bylo získání nejen výborné fyzické kondice, stability a koordinace pohybů, ale především pružných vazů, šlach a kloubů. 

Do nedávné doby se čchi-kung praktikoval pouze neoficiálně za zdmi taoistických či budhistických klášterů či v různých klášterních a rodinných školách. Tradičně byl po staletí považován za tajné umění a v nepřerušované posloupnosti se ústně předával v rámci rodových generací nebo z mistra na vybrané žáky. Učení čchi-kung zůstává i dnes do značné míry okolnímu světu utajeno. Výjimku tvoří zdravotní směr čchi-kungu, ale i ten je zveřejňován jen do určité úrovně.

Kultivaci těla a mysli lze vyučovat pouze živou tradicí. Skutečný čchi-kung je založen na výuce "od srdce k srdci." Nelze se ho naučit z knih.

V komunistické Číně bylo v minulosti mnoho taoistických učitelů perzekvováno a mučeno. V současné době je v Číně jen hrstka taoistických mistrů, kteří přežili a mohou nést dávnou tradici taoistické alchymie,  jež se dnes nazývá čchi-kung.

Název ČCHI-KUNG (také QI-GONG) můžeme přeložit jako "práce s životní energií" či "kultivace životní energie." Všeobecně je praktikován jako cvičení pro zdraví, zvýšení energie, duševní pohody a nastolení rovnováhy přes sjednocení těla, ducha a mysli. 

V čchi-kungu ale nejde jen o práci s energií a životní silou. Jedná se o propracovaný systém, který svou univerzálností a komplexností rozvíjí celého člověka. Díky čchi-kungu můžeme získat odpovědi na své otázky, lépe pochopit svět, ale hlavně pochopit svůj vlastní život.

Pro dodání energie do našeho těla využívá čchi-kung různé techniky. Zpravidla se jedná o tyto formy cvičení: protahovací, uvolňovací, dechové, auto-masážní či meditační.  

Cvičení přispívá k ozdravení těla i mysli, k sebedůvěře a vnitřní jistotě, k rozvoji inteligence a duševních schopností, k duchovnímu a osobnímu rozvoji, k nalezení svého místa ve společnosti a objevení životního poslání. 

Čchi-kung nás učí vnímat vlastní osobu jako jeden nedělitelný celek v souladu s přírodou. A právě příroda je ideálním místem pro cvičení. Mnohá cvičení čchi-kung vycházejí z pozorování pohybů zvířat. Cvičíme cviky napodobující Draka, Tygra, Opici, Orla či Medvěda. 

Kdykoli cvičíme čchi-kung u stromů nebo u zdravých květin, vyměňujeme si čchi se svým okolím a získáváme z toho užitek na velmi jemných úrovních.

    Zdravotní přínosy cvičení

Čchi-kung je dostupný všem bez rozdílu věku, dětem i starším lidem. Je jednou z možností, jak preventivně čelit únavě a rychlému tempu dnešní doby. Na první pohled je čchi-kung jednoduché ladné cvičení, které však pod svým povrchem skrývá hlubinnou práci s vnitřní silou. Účinky léčebně ozdravného čchi-kungu jsou obdivuhodné. Jen těžko lze najít takový typ onemocnění, u něhož by cvičení nezpůsobilo zlepšení.

Podle tradiční čínské medicíny přispívá čchi-kung k harmonizaci pěti základních elementů - dřeva, ohně, země, kovu a vody. K nim řadíme energetické dráhy (meridiány) jednotlivých tělesných orgánů. Uvolněním a zprůchodněním meridiánů dochází k prokrvení orgánových systémů, k výživě svalů a kloubů, k uvolnění stagnací v šlacho-svalovém a kloubním aparátu.

Čchi-kung také prospívá rovnému držení těla, posiluje šlachy, zpevňuje páteř, uvolňuje bloky v kříži, zároveň procvičuje klouby, šlachy a svaly, aniž by se přetěžovaly. Praktikovaní čchi-kungu dokáže velmi efektivně ulevit i od bolesti zad. Důsledkem stresu často stahujeme svaly, což způsobuje dysbalance v těle a bolest. Čchi-kung učí napětí uvolnit tak, aby energie tělem volně proudila a bolest zmizela. 

Pravidelná praxe nás již v krátkém čase začíná pozitivně měnit. Čínské cvičení generuje až neuvěřitelnou léčivou sílu, výrazně posiluje přirozené samo-uzdravovací pochody v těle a otevírá vnitřní rezervy, z nichž čerpáme v kritických okamžicích. Čchi-kung upevňuje zdraví, vytváří stabilitu a přináší nám jas a vhled do každodenního života.

Díky cvičení se nám vrací víra ve vlastní síly, umíme si lépe uvědomit, jaký život chceme prožít, jdeme snadněji za svými cíli a máme odvahu ke krokům, které nás už dlouho lákají. 

Praktikování čchi-kungu uvolňuje stres ze svalů, zklidňuje psychiku, zpomaluje procesy stárnutí, zvyšuje odolnost proti nemocem a proti negativnímu působení druhých lidí. Zlepšuje imunitní systém, zvyšuje aktivitu člověka, zlepšuje spánek, vrací člověku víru ve vlastní síly. Cvičení je účinné při léčbě alergií, astmatu, vysokého krevního tlaku, vředové choroby, srdečně-cévních onemocnění či revmatismu.

Čínské zdravotní techniky se v dnešní době stávají uznávanými a akceptovatelnými metodami nejen u západních lékařů, ale i v celé moderní společnosti. Pomocí cvičení se naučíte cíleně odpočívat, když nabídnete tělu "fyzickou potravu" v podobě pravidelných lekcí, které uvedou tělo i mysl opět do stavu rovnováhy a harmonie. 

Účinky cvičení pomohou udržet čistou, klidnou mysl a dobrou náladu. Máme-li v mysli klid, děláme lepší rozhodnutí a dokážeme rozlišit, kdy jednat a kdy naopak nezasahovat. 

Čchi-kung a jeho specifická zaměření

FORMY A DRUHY ČCHI-KUNGU

Forem a druhů čchi-kungu je velké množství. Nejčastější zaměření čchi-kungu je na:

- zachování zdraví - léčení nemocí - léčení pomocí obrazů - čínská bojová umění 

- získání dlouhověkosti - rozvoj osobnosti - filozofii - dosažení osvícení a moudrosti.  

KATEGORIE ČCHI-KUNGU

         Základní rozdělení čchi-kungu je na WAJ - TAN (vnější elixír) a NEJ - TAN (vnitřní elixír).

WAJ-TAN je pohybový čchi-kung, který má za úkol aktivovat náš organismus pomocí fyzického          pohybu. Opakem je NEJ-TAN, který využívá soustředění mysli a nehybné formy čchi - kungu. Nejlepší je zvolit si střední cestu, která obě kategorie kombinuje a propojuje. A právě tímto způsobem společně praktikujeme čchi-kung na mých lekcích. 

V ČEM SE LIŠÍ ČCHI-KUNG OD OSTATNÍCH METOD?

Výjimečná účinnost čchi-kungu spočívá v kombinaci tělesných pohybů, pevného postoje, uvolněnosti, dýchání, koncentraci a v používání představivosti s využíváním léčivých a transformujících obrazů. Obrazotvornost hraje jednu z nejdůležitějších úloh během cvičení čchi-kungu, ale také v celém našem životě. Proč tomu tak je?

Mozek převážně pracuje s imaginací a obrazotvornost má na mozkovou činnost transformující vliv. Dokáže rozvíjet všechny naše schopnosti. Mnoho vědeckých studií potvrdilo, že mozek potřebuje obrazotvornost a obrazy pro svoji dobrou funkci. Ostatně obrazy se používají i v mnohých terapeutických metodách.

"Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené, ale představivost obklopuje celý svět".  Albert Einstein

Proto je využívání vizualizace stále populárnější. Například mnoho sportovních trenérů či psychologů používá vizualizačních technik ke zlepšení výkonů svých svěřenců.

Vizualizace a obrazotvornost je jednou z největších sil lidské mysli, která rozvíjí i kreativitu. Výjimečná účinnost čchi-kungu spočívá právě ve využívání a rozvíjení představivosti.

Aby člověk mohl svůj život změnit k lepšímu, potřebuje být originální a kreativní. Musí naplno využívat svůj tvořivý potenciál, který je skryt v jeho duši. Bez jeho uplatnění je osobnost a duše člověka neúplná a nežije naplněný a šťastný život. 

  Jak správně cvičit pro zdraví a       vitalitu?

Čchi-kung cvičíme převážně ve stoje. Důvod je jednoduchý: vnitřní energie čchi je zakořeněna v chodidlech, prochází nohama, je řízena z pasu a nakonec putuje zády do paží a konečků prstů. Pokud stojíme, čerpáme zemský magnetismus prostřednictvím našich chodidel a snadněji tak aktivujeme energii čchi v celém těle.

Relaxační a uvolňující složka při cvičení je důležitější než složka výkonná. Zaměření na výkon z dlouhodobého hlediska celé tělo oslabuje - dochází k vyčerpání a přetěžování (naše tělo degeneruje).

V čínském cvičení čchi-kung existuje také tvrdý trénink, ten má ale velké omezení. Pro zdraví a vitalitu praktikuji převážně měkký čchi-kung. Má větší potenciál a umožňuje člověku životní posun na všech rovinách. V čchi-kungu se vyhýbáme extrémním pohybům a pozicím. Podle čínské medicíny a čínského cvičení extrémy narušují rovnováhu těla a mysli.

Jak správně cvičit osm kusů brokátů?  


JIN A JANG 

MONÁDA je symbolem univerzálních proměnných principů jinu a jangu. Z jejich jedinečnosti se vynořuje svět v nekonečnosti forem a vztahů.  Obraz jinu a jangu k nám hovoří ve formě symbolu, který je vidět a vnitřních procesů, které vidět nelze.  

Pojem JIN A JANG je na Západě chápán velmi těžko, protože se vymyká kategoriím BUĎ a NEBO v přesně vymezeném smyslu - tyto kategorie jsou totiž pevně stanovené a konkrétní. Ale jin a jang jsou v neustálé proměně. V jinu je jang a v jangu je jin. MONÁDA tento proces přesně vystihuje. 

JEDINÁ JISTOTA JE V NEUSTÁLÉ PROMĚNĚ A ZMĚNĚ.   

Čínská filozofie a tento způsob myšlení nám pomohou pochopit, jak správně cvičit Osm jemných cvičení v duchu skutečného čchi-kungu.  Hluboká filozofie a duch čchi-kungu spočívá v uskutečňování těchto zákonitostí. Vše je v neustálých proměnách a proto se nemůže ani sestava Osm kusů brokátů cvičit stále stejně.  Odporuje to čínskému myšlení i názvu samotnému:

Pa-tuan-ťin (Pa - osm, symbol nekonečnosti, tun - cvičení a ťin - drahocenná látka). Volně lze tedy tento výraz přeložit jako: Cvičení k poznání a tvorbě nekonečné struktury světa tvarů (pohybů) a vytváření "drahocenné" látky z našeho těla.  

STÁLE STEJNÝM (MECHANICKÝM) CVIČENÍM SE NEMŮŽEME ÚČINNĚ ZBAVIT FYZICKÝCH A PSYCHICKÝCH POTÍŽÍ.  

Protože v čem spočívají nemoci, psychické a životní potíže? V neustále stejném myšlení, chování, jednání, stejných pohybech a pozicích. Lidé jsou uvězněni v zaběhlých formách, strukturách a vzorcích (viditelných i neviditelných), které je se železnou pevností drží v bolesti utrpení. Co je potřeba udělat? Je to jednoduché: ZMĚNU a PROMĚNU! 

Stejné vysvětlení naleznete i v monádě a proměnných JINU a JANGU. Osm jemných cvičení praktikovaných v duchu čchi-kungu vám umožní uskutečnit ve svém životě proměny, které vás povedou k uzdravení, psychické rovnováze a ke štěstí.  

Věřím, že nyní již chápete, že klasické - strojové cvičení čchi-kungu, jógy, tai-čchi...k velké změně a pokroku nevede, protože pokud stále cvičíme stejně, nemůžeme se vymanit ze zaběhlých struktur (fyzických a psychických), které nám problémy způsobují. Cvičte pravý čchi-kung s vědomím, co skutečný čchi-kung opravdu znamená.


ZPÁTKY KE KOŘENŮM 

V dnešní době se tradice opouští a zapomíná se na kořeny, ze kterých vše vyrůstá. Je to i případ čchi-kungu, konkrétně sestavy cviků Osm kusů brokátů. Existuje pravý čchi-kung, který vede k velkým výsledkům a k probuzení vnitřního mistrovství. Opakem je čchi-kung, který se běžně vyučuje, ale nemá moc velké účinky a postrádá skutečnou podstatu čchi-kungu. 

Zásadní je cvičit Osm kusů brokátů ve správném duchu čchi-kungu. To znamená v nekonečně vytvářených formách. V knihách a od učitelů čchi-kungu se dozvídáme varianty, jak cvičit mechanicky a strojově. Stále dokola se dělá to samé. S pravým čchi-kungem to nemá nic společného. 

Pouhé mechanické cvičení nestačí, protože náš organismus a mysl nejsou stále stejné. Neustále v nás probíhají změny a procesy. Pokud cvičíme stále stejně, nerespektujeme potřeby naší mysli a našeho těla v dané chvíli a v daném okamžiku. Během cvičení Osmi kusů brokátu bychom měli naslouchat naší vnitřní moudrosti a čchi. Povedou nás k odlišnému způsobu cvičení. Pohyby naší mysli a těla budou během cvičení často jiné. Někdy i úplně odlišné. 

S přibývající praxí dokážeme zaznamenat silnější tok čchi nebo pozitivní změnu po nepatrně změněném pohybu nebo pozici ruky, dlaně. Ucítíme, že cvičení je lepší, prospěšnější. Dobrý pocit je vůdcem, stačí mu naslouchat. U každého z nás je v danou chvíli lepší a účinnější něco jiného. PROTOŽE JSME ORIGINÁLNÍ A JEDINEČNÍ. 

Zkoušením různých variant a odlišností procvičujeme naši intuici a napojení na naši vnitřní moudrost. Poznáváme tak reakce těla, mysli a čchi. Cvičení je zábavnější, kreativnější a účinnost cvičení se mnohonásobně zvyšuje. S postupujícím časem se naučíme zlehka a přirozeně pohybovat tělem a myslí v souladu s čchi a vnitřní moudrostí. 

Během cvičení sestavy Osm kusů brokátů tak budeme konečně naplňovat její význam vytvářením nekonečných forem a struktur, které nám pomohou pochopit i to, co je za nimi. 

POCHOPÍME, ŽE KAŽDÝ POHYB V NAŠEM ŽIVOTĚ JE ČCHI-KUNG, 

ŽE CVIČÍME STÁLE A NIKDY TOMU NEBYLO JINAK

Pravidla pro cvičení


KDY JE VHODNÉ CVIČIT

Nejlepší je cvičit, když máte na cvičení chuť. Čchi-kung vás bude bavit a cvičení si užijete. Ideálním časem je prostor, během kterého máte jistotu, že vás nikdo a nic nebude rušit. Toto vědomí vám umožní se čchi-kungu plně věnovat.

Významnou částí dne z hlediska cvičení je ráno. Čchi-kung praktikovaný venku na vzduchu má úžasné účinky na naše zdraví. Ranní slunce, (nemusí svítit, stačí, když jsme vystaveni rannímu světlu), působí na obnovu celého organismu. Především během vážných zdravotních problémů cvičíme hlavně v tuto dobu. Výsledky se dostaví díky pravidelnému cvičení. Je třeba mít trpělivost a na výsledky si počkat. Jakákoliv ranní aktivita má význam, i procházka se psem.

Také cvičení ve večerních hodinách má pro naše tělo blahodárné účinky. Západ slunce je více uklidňující a vylaďuje tělo i duši.

      JÍDLO

Necvičíme na hladový nebo plný žaludek. Cvičení se doporučuje zakončit minimálně 30 minut před jídlem. Po jídle je lepší začít s praktikováním čchi-kungu po 1 hodině a více.

To jsou ideální podmínky. V běžném životě se ale potýkáme s nedostatkem času. Jednoznačně je lepší cvičit než necvičit. Proto můžeme vzhledem k našim možnostem některá pravidla porušit a mít mezi cvičením a jídlem kratší časový úsek. Pokud je to možné, uvedené pravidlo ale dodržujeme.

Cvičení čchi-kung spouští v těle hluboké transformační procesy. Předčasnou konzumací jídla bychom je zbytečně přerušili a mohli bychom přijít o benefity ze cvičení.

      OBLEČENÍ

Výhodou cvičení je, že nevyžaduje žádné speciální oblečení ani vybavení. Stačí pohodlné oblečení, které neomezuje proudění energie v těle, prostor, kde je vám dobře a rozhodnutí, prožít čas vědomě a v souladu se svým vnitřním nastavením.

      INTENZITA CVIČENÍ

Jemné a uvolněné cvičení čchi-kung se cvičí na 60 - 70 % z našeho maxima. Je možné cvičit i na méně procent (klidně na 10 %) a účinky cviků jsou veliké. Jemné a uvolněné cvičení aktivuje regenerační procesy více než výkonové cvičení.

Jednotlivé cviky a pohyby, které praktikujeme jsou snadno zapamatovatelné, nejsou fyzicky náročné a dají se přizpůsobit různým pohybovým omezením.

      VÍTR A PRŮVAN

Není vhodné cvičit na větru a v průvanu. Proud vzduchu má neblahé účinky na naši životní sílu čchi a na zdraví. Narušuje nervy a nervovou soustavu, což má za následek nejvíce zdravotních potíží.

      PRAVIDELNOST CVIČENÍ

Čchi-kung cvičíme pravidelně a každý den. I pokud máme minimum času, snažíme se aspoň na chvíli si zacvičit. Žádné cvičení, byť chvilkové, nepříjde na zmar. Úspěch v čchi-kungu je založen na vytrvalosti a pravidelnosti. I dvě minuty cvičení denně, představují 730 minut cvičení za rok, a to se projeví na našem zdraví a životě.

      VNÍMÁNÍ CVIČENÍ

Necvičíme mechanicky, ale vnímáme, co se s námi děje a jak náš organismus reaguje.

      SPRCHA A KOUPEL

Sprchovat nebo koupat se doporučuje minimálně 20 minut před začátkem cvičení. Po cvičení se sprchujeme nejdříve po hodině, když to jde i déle. Voda odvádí získanou energii a to nechceme.

       MENSTRUACE

Během menstruace necvičíme intenzivně, ale pouze jemně a nenásilně.

      VNÍMÁNÍ TĚLA A JEHO REAKCE

Snažíme se vnímat svoje tělo a přizpůsobovat jeho aktuálním potřebám. Například pokud cvičíme večer a nemůžeme potom spát, věnujeme se čchi-kungu ráno nebo dopoledne.

      BOUŘKA A PRAVIDELNÉ POLEDNÍ CVIČENÍ

Nedoporučuje se pravidelně cvičit během poledne, kdy je silný jang. Za bouřky je lepší necvičit, protože jsou silné výboje.

      VĚDOMÍ ROZVOJE

Jsme si stále vědomi, že čchi-kung je metoda tělesného, osobního a duševního rozvoje a nikoli obyčejné gymnastické cvičení. 

Původní zdroj: Václav Vocásek 

    Cvičení v přírodě

Cvičení v přírodě je jedním z nejprospěšnějších způsobů cvičení. Při cvičení v přírodě více vnímáme okolní teplotu, vítr, kvalitu vzduchu, nejrůznější zvuky, zpěv ptáků i například "obtěžující" hmyz. Naše vnímání i pohybový aparát jsou tím mnohem více stimulovány a dochází tak k uvědomění života "tady a teď". 

Příroda nabízí vysoké spektrum zelené barvy. Zelená uklidňuje a zároveň je velmi prospěšná pro naše oči. Evolučně jsem zvyklí vnímat v období jara a léta mnoho odstínů zelené barvy v přírodě. Proto bychom na její blahodárné účinky neměli zapomínat a příležitosti k pobytu v přírodě bychom měli využívat co nejvíce. 

Pokud se těmto pozitivním vjemům pravidelně nevystavujeme, dochází k napětí psychiky i pohybového aparátu. A to je hlavní důvod, proč vás inspiruji k pobytu v přírodě a ke cvičení čchi-kung. Praktikování čchi-kungu v přírodě je osvěžujícím zážitkem s blahodárnými účinky pro naše tělo. 

V přírodě můžeme také zažít magické okamžiky, pokud se na ni umíme napojit. Pro toho, kdo má zájem o hlubší cvičení, je dobré následující doporučení: 

Během pobytu v přírodě se vyhněte problematickým tématům, přílišnému sledování mobilního telefonu a podobně. Zkuste se otevírat pohybu a okolní přírodě. Naladění na své tělo a přírodu je klíčové pro plnohodnotné cvičení. Napojení na přírodu, její biorytmy a cykly se bude postupně prohlubovat s délkou vaší čchi-kungové praxe.

    Čím se liší čch-kung od jiného sportování?

Čchi-kung se od běžného sportování liší především jiným cílem. Prioritou není vyhrát, zvýšit výkonnost, ale posílení zdraví, vitality a duševní pohody. Sledujeme, jak se cítíme, jestli jsme více uvolněni, jakou intenzitou procvičujeme techniku, jestli pociťujeme změny v celkové kondici.

Pokud během cvičení nedosahujeme maximálních poloh, ale cvičíme do polohy, která je nám příjemná, získáme od cvičení spoustu dalších benefitů. V tomto stavu nejlépe proudí krev a živiny, nevzniká stresové prostředí a můžeme tak vydržet cvičit delší dobu. Cvičení je uvolněnější a přináší nám větší psychickou pohodu.

I když se na první pohled může zdát, že cvičení je jednoduché a neúčinné, brzy se cítíme lépe, rozsah pohybu se zvětšuje, přestože se na něj nesoustředíme. Prvotním ukazatelem je zlepšení duševní pohody a klidu.

    Cvičení potichu


      CO NÁM PŘINÁŠÍ CVIČENÍ POTICHU?

       Ticho je velké téma a pro někoho může být i velkou překážkou.

Pokud cvičíme, je vhodné zařazovat cvičení bez hudby. Přínosem je pro nás naladění se na sebe a na konkrétní situaci, tedy na přirozené zvuky místa, kde se právě nacházíme, nikoliv na rytmus nebo frekvenci dané hudby. Tyto zvuky mohou být z počátku rušivé, přesto do našeho života patří.

Cvičením v tichu, bez hudby docílíme toho, že cvičíme právě v té dynamice, kterou aktuálně naše tělo potřebuje. Lépe se spojíme se sebou a víc toho o sobě můžeme zjistit.

Zpočátku může být pro nás překážkou, že vlastně neustále přemýšlíme a jsme neklidní. Toto se ale časem s pravidelným cvičením upravuje. Po pár týdnech zjistíte, jaké výhody cvičení v tichu přináší. Není na škodu cvičení potichu prostřídat s hudbou. Přesto bychom na cvičení potichu neměli zapomínat a měli bychom ho zařazovat do své praxe. Prozradí nám hodně o nás o samotných i o cvičení.

POZOR NA IDEÁLY 

V dnešní době se často snažíme o dokonalost, přáli bychom si ideální životní i pracovní podmínky bez rušivých okolních vlivů. Toto ale není možné ani v životě ani při cvičení. Domníváme se, že by nás při cvičení nikdo neměl rušit a zvenčí by k nám neměly přicházet rušivé elementy.

Ale v životě je to zařízené jinak a většinou se realita od našich představ dost liší. Právě cvičení za běžných denních zvuků je tím opravdovým cvičením bez příkras. Je to skvělá příprava na různé podmínky, události a výzvy, které nám život přináší.

Pokud bychom chtěli cvičit v ideálních, nikým a ničím nerušených podmínkách a bydlíme přitom ve městě či s ostatními členy rodiny, prakticky nikdy bychom necvičili. Vytvoření si takového ideálu je vlastně překážkou ke každodennímu cvičení.

BONUSY CVIČENÍ BEZ HUDBY 


Naladění se na sebe sama

Procítění konkrétního cviku

Zlepšení soustředění na konkrétní situace v běžném životě

Získání větší odolnosti vůči okolním vlivům

Zlepšení vnímání našich pocitů (nejen při cvičení)

Zlepšení vnímání našeho těla a pohybového aparátu (jak funguje, co nám je příjemné apod.)

Časem stejně zjistíte, že nejlepší hudbou pro cvičení čchi-kungu je zvuk přírody - zpěv ptáků, šumění stromů a proudění vody v řece.

Otužování a čchi-kung


JDE TO VŮBEC DOHROMADY? 

Čínská medicína obecně nedoporučuje žádné razantní očistné kůry, diety, půsty, cvičení saunu či otužování v extrémní podobě. Dnes už to naštěstí vím, takže doby, kdy jsem si užívala pobyt v ledovém sudu 8 až 10 minut jsou ty tam.

Otužování z pohledu tradiční čínské medicíny trénuje naši ochrannou energii Wei - čchi. Jen jí musí být dost, aby bylo co posilovat. Na obecném doporučování otužování je problematické, že posilovat lze pouze to, co je. Pokud začneme otužovat čchi, která v těle chybí, tělo bude nuceno si ji doplňovat ze svých rezerv. Budeme tak čerpat životní esenci, kterou máme uloženou v ledvinách a z dlouhodobého hlediska bude docházet k oslabování ledvin a vyčerpávání celého našeho organismu. 

Každý jsme jiný a nikdy není vše vhodné pro všechny. Pokud tedy chceme začít s chladovou terapií, je potřeba umět čchi v těle doplnit. Toho docílíme například pravidelným cvičením čchi-kung, kvalitní stravou, dostatečným spánkem a podobně. Přitom můžeme zlehka přistoupit i k otužování. 

JAK ZAČÍT S OTUŽOVÁNÍM? 

Vlažná až studená sprcha je z počátku dostačující a přidat můžeme spánek při otevřeném okně. Za mě je nejlepší začít s otužováním v letních měsících a v přírodě. Tělo se pozvolna adaptuje na rozdílné podmínky a s nástupem chladných měsíců není choulostivé na změny teploty. Ideální je aktivní pobyt v přírodě, aniž bychom si oblékali další vrstvu oblečení při prvním náznaku chladu. S otužováním je ideální začínat v létě, kdy organismus není náchylný na prochladnutí. Protože při otužování je nejdůležitější nenatáhnout si chlad do těla! Chlad svírá a blokuje veškeré fyziologické funkce, zároveň je ale výborný trenér. 

V ČEM JE OTUŽOVÁNÍ PŘÍNOSNÉ? 

Otužování je jedna z nejúčinnějších metod pro nabuzení obranyschopnosti a zvýšení odolnosti těla. Přes nástrahy, které v sobě chlad ukrývá, ho můžeme využít jako partnera pro sebezdokonalení v oblasti odolnosti. Šok, který nám chlad zprostředkuje umožní mobilizovat vnitřní zdroje našeho těla a zvýšit cirkulaci energie. Tělo a mysl se stávají odolnější, výkonnější a stabilnější. 

Celkově podporuje otužování imunitní systém, pomáhá při prevenci před běžnými nemocemi, jako jsou nemoci z nachlazení, virózy či bakteriální infekce, ale snižuje také rizika spojená s civilizačními nemocemi tím, že snižuje chronický zánět. 

Dalšími významnými benefity jsou lepší soustředění, motivace a nadšení do života, prevence deprese a úzkostných stavů. Díky lepšímu trávení a zrychlení metabolismu většina populace zaznamenává hubnutí, což jistě ocení nejen ženy. 

Pokud se tedy toužíte vrhnout do terapie chladem, doporučuji vám postupný nácvik. Přistupujte ke svému tělu s maximální všímavostí a laskavostí.  Vše s ohledem na aktuální zdravotní stav a na zlaté čínské pravidlo, které říká, že "rozdíl mezi lékem a jedem spočívá v dávce".